het boek

Als je als ouders uit elkaar gaat, verandert alles.” Met elkaar uit elkaar gaan” is een overlegboek. Het reist mee van ouder naar ouder. 

Met elkaar uit elkaar gaan is een boek waarin jullie als ex partners maar samen ouders, met elkaar in gesprek blijven over jullie kind/kinderen. Een boek met veel ruimte voor het informeren van elkaar over voor jullie en voor de kinderen belangrijke zaken. Praktische zaken. Of gewoon mooie verhalen. 

Om te ervaren dat de ouders dan wel gescheiden zijn, maar nog steeds samen ouders blijven! Mooie verhalen en ervaringen waaruit blijkt dat de kinderen niet de liefde van hun ouders verliezen na een scheiding. Dat de wereld wel verandert, maar toch veilig blijft. En dat er twee ouders in hun leven blijven, om voor ze te zorgen en van te houden.

Een boek met een professionele kijk op scheiden. Vanuit het perspectief en het belang van de kinderen voorop.  Iedere bladzijde weer een nieuwe eye-opener, weetje, tip of activiteit voor iedereen die een scheiding doormaakt of heeft doorgemaakt. Met oog en aandacht voor alle gezinsleden, maar waarin vooral de belangen van de kinderen voorop staan.  Als je dan toch gaat scheiden, of bent gescheiden, doe het dan goed. Zo goed als mogelijk, op zijn minst goed voor de kinderen.  

Jullie  kinderen hebben er niet voor gekozen dat hun ouders gaan scheiden, maar die dat wel mee maken nu. Een huwelijk en relatie kan overgaan. Maar als er kinderen zijn, blijven jullie altijd samen ouders. Het leven van jullie kind/kinderen gaat verder, en jullie blijven beiden de belangrijkste personen in hun leven. 

Laat dit boek voor jullie een bron van informatie, inspiratie, hoop en daadkracht zijn. Een boek waarin je je altijd bewust bent, voor wie jullie schrijven. Voor jullie kinderen. Die staan centraal. Laat het een boek worden met mooie verhalen, ervaringen van en met de kinderen, als een tijdsdocument voor altijd.  Iets voor jullie kinderen om later nog eens in terug te bladeren. En foto’s te zien of knutselwerkjes en lieve woorden van de ouders. Om ook later te kunnen zeggen: dat hebben ze goed gedaan. Dat hebben we goed gedaan. Om uiteindelijk het belangrijkste te behouden: voor kinderen twee ouders om van te mogen houden, van te leren, om groter te groeien zonder al te diepe krassen en littekens. Dat kan! 

In dit boek is geprobeerd zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de vele aspecten die bij een scheiding komen kijken. Telkens met het belang van de kinderen voorop. De kinderen hebben geen schuld aan de scheiding, en hun ontwikkeling moet ondanks de schok, het verlies en het verdriet, zo goed mogelijk door kunnen gaan. De informatie in dit boek  kan jullie helpen het perspectief van jullie kind zo goed mogelijk voor ogen te houden. Hun belangen scherp te houden en zo nodig hulp te zoeken als je het misschien even minder goed scherp hebt door alle turbulentie. Want gebleken is dat er wat scheiden en scheidingen betreft, veel te laat de juiste hulp voor de juiste personen wordt ingezet. Hopelijk helpt de informatie je om waar nodig zelf hulp te zoeken.

Iedere scheiding is anders, ieder mens is anders. Iedereen beleeft de scheiding op zijn eigen manier. Met alle emoties die dat met zich mee brengt. Dat mag er allemaal zijn in dit boek. Maar bedenk bij alles wat je schrijft het volgende:

  • Hoe zal ons kind dit lezen?
  • Hoe zal mijn ex dit lezen?
  • Is de manier waarom wij samen in dit boek schrijven, helpend voor ons en de kinderen?

Want als dat niet het geval is, kun je beter de pen neerleggen. Maar lees dan vooral verder, want juist dan heb je de informatie in dit overlegboek hard nodig.