voor professionals

Jaarlijks krijgen zo’n 70.000 kinderen te maken met ouders die uit elkaar gaan. Naar schatting verloopt 10 tot 15% van de scheidingen zo problematisch dat kinderen hiervan blijvende schade ondervinden. Circa 16.000 kinderen hebben op dit moment ernstige gevolgen van een scheiding. Ze hebben problemen op school, vertonen meer crimineel gedrag, ervaren emotionele stress en ondervinden vaker problemen in hun eigen relaties.  

Hoe kunnen we ouders, kinderen, netwerk, hulpverleners/professionals bereiken om de juiste hulp op het juiste moment te vinden en te krijgen? Hoe kunnen we zo vroeg mogelijk een escalerende scheidingssituatie ombuigen richting een andere afloop dan een regelrechte vechtscheiding? Hoe kunnen we er voor zorgen dat ouders met elkaar in gesprek blijven, en blijven overleggen over de kinderen en voor de kinderen?

Het overlegboek “Met elkaar uit elkaar gaan” is voor ouders een mogelijkheid om met elkaar in gesprek te blijven. Om elkaar te blijven informeren over belangrijke zaken en mooie ervaringen. Soms lukt dit niet meer met elkaar aan tafel.  Schrijven geeft dan meer afstand. Schrijven kan de brug zijn naar elkaar, de brug waar het kind van de één naar de andere ouder kan gaan. In de kaders lezen de ouders de voorlichting over belangrijke kanten van de scheiding. Voorlichting, eye – openers, tips, handvatten, aandachtspunten, doorverwijzingen voor ouders (en kinderen) in een scheidingssituatie. Achterin het boek staan hoofdstukken met verdiepende tekst. Met bovenstaande aandachtspunten als uitgangspunt, ter voorkoming van een escalerende scheiding.

 Geen één huwelijk is hetzelfde, geen scheiding is hetzelfde. Geen mens is hetzelfde, geen kind is hetzelfde. Ieder heeft zijn eigen persoonlijkheid, karakter, temperament, aardigheden en eigenaardigheden. Dat mag er allemaal zijn, maar laat het niet de ingrediënten worden voor een problematische scheiding, zodanig dat de kinderen de dupe worden. 

Voor iedereen die op zijn eigen manier, in zijn eigen context, een scheiding doormaakt, biedt dit overlegboek  aanknopingspunten om zo vroeg mogelijk de juiste hulp te kunnen vinden. Uiteraard is het pallet aan hulpverlening dat beschikbaar is niet voor iedere stad, gemeente, provincie gelijk. Toch tracht ik de ouders waar mogelijk en waar nodig zelf op het spoor van de juiste ondersteuning, hulp, begeleiding of anderszins interventies te brengen. Want de juiste hulp op het juiste moment (het liefst zo vroeg mogelijk om te voorkomen dat de problemen zich opstapelen) kan een escalerende scheiding voorkomen. Altijd staat hierbij het kind centraal. Die hebben nooit voor een scheiding gekozen, en verdienen het nooit om de dupe te worden. 

Hopelijk weet dit overlegboek  de weg te vinden naar veel gezinnen waar een scheiding doorgemaakt wordt. En in de jaren daarna. Zodat de kinderen later, hopelijk, een mooi beleef-boek hebben hoe hun leven is doorgegaan ondanks de scheiding. Dankzij twee ouders die dan weliswaar uit elkaar zijn, maar wel samen ouders zijn gebleven.